Tổng hợp danh sách mã IMSI các nhà mạng trên thế giới

Các mã IMSI hầu như gần đầy đủ các nhà mạng trên thế giới,hổ trợ cho việc ghép sim với iPhone lock nhưng không có sẵn tên trong bảng chọn menu. Country Carrier Name IMSI1 IMSI2 Remark Albania AMC 2760111 Eagle Mobile 2760311 Vodafone 2760211 Algeria AlgeTel 6030111 Nedjma 6030311 Orascom 6030211 Andorra Mobiland 2130311 Read more about Tổng hợp danh sách mã IMSI các nhà mạng trên thế giới[…]