BẢNG GIÁ SỈ CÁC LOẠI SIM GHÉP CHO IPHONE LOCK – CẬP NHẬT

LƯU Ý : BẢNG GIÁ NÀY LÀ GIÁ SỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG MUA SỐ LƯỢNG LỚN.ĐỂ MUA LẺ VUI LÒNG XEM Ở LINK NÀY


NR-PRO SIM

MUA LẺ100K/ 1 CÁI
5C80K/ 1 CÁI
10C75K/ 1 CÁI
20C70K/ 1 CÁI
50C65K/ 1 CÁI
100C60K/ 1 CÁI
200C55K/ 1 CÁI
500C50K/ 1 CÁI
1000C45K/ 1 CÁI

VIP-PT SIM

MUA LẺ100K/ 1 CÁI
5C85K/ 1 CÁI
10C80K/ 1 CÁI
20C75K/ 1 CÁI
50C70K/ 1 CÁI
100C65K/ 1 CÁI
200C60K/ 1 CÁI
500C55K/ 1 CÁI
1000C50K/ 1 CÁI
BISON SIM

MUA LẺ100K/ 1 CÁI
5C75K/ 1 CÁI
10C70K/ 1 CÁI
20C65K/ 1 CÁI
50C60K/ 1 CÁI
100C50K/ 1 CÁI
200C45K/ 1 CÁI
500C40K/ 1 CÁI
1000C39K/ 1 CÁI

CLUB SIM 9 MODE
PT SIM – NEW

MUA LẺ70K/ 1 CÁI
5C60K/ 1 CÁI
10C50K/ 1 CÁI
20C40K/ 1 CÁI
50C30K/ 1 CÁI
100C25K/ 1 CÁI
200C21K/ 1 CÁI
500C19K/ 1 CÁI
1000C18K/ 1 CÁI


DB SIM CHIP TO 7 MODE

MUA LẺ50K/ 1 CÁI
5C40K/ 1 CÁI
10C30K/ 1 CÁI
20C25K/ 1 CÁI
50C20K/ 1 CÁI
100C17K/ 1 CÁI

HEICARD SIM

MUA LẺ100K/ 1 CÁI
5C90K/ 1 CÁI
10C80K/ 1 CÁI
20C70K/ 1 CÁI
50C65K/ 1 CÁI
100C60K/ 1 CÁI
Bình luận bằng Facebook