iPhone 6s - Lock Docomo ghép sim fix full bằng ClubGsm Sim v6.0

Full tất cả các chức năng như một máy quốc tế.Chất lượng sóng đảm bảo ổn định,ko dính active hay bất cứ lỗi mất sóng khi vào khu vực sóng yếu.

Ngoài lock Docomo thì với sim ghép ClubGsm v6.0 còn hổ trợ tất cả các mạng khác & các model iphone lock khác.

Bảng giá sim ghép Clubgsm v6.0 xem tại đây